czwartek

Własność spółdzielcza

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Własność spółdzielcza (pojęcie własności spółdzielczej, tytuły prawne do nieruchomości)

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (art. 3).

Członkowie spółdzielni nie są w sensie cywilnoprawnym ani właścicielami, ani też współwłaścicielami nieruchomości spółdzielni, obejmującej również lokale mieszkalne. Art. 3 podkreśla jedynie, że majątek spółdzielni w sensie ekonomicznym należy do prywatnej, a nie uspołecznionej formy własności.

Orzeczenie

1997.04.10 wyrok    NSA U II SA/Wr 1013/96    OSP 1998/7-8/131we Wrocławiu

Przepis art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.) nie uzasadnia udziału członka spółdzielni w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony, jeżeli postępowanie to dotyczy interesów prawnych wynikających z jej własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl